НАЧАЛО ЗА НАС КУРСОВЕ ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ВАЛИДИРАНЕ ИЗДАВАНИ
ДОКУМЕНТИ
КОНТАКТИ ЛИЦЕНЗ

Център за професионално обучение Консулт ДМ ЕООД

Курсове за придобиване на професионална квалификация
Издаване на държавно признати документи на МОН

Предлагани професии и специалности

Курс по професия 811020 Администратор в хотелиерството
специалност 8110201 О...
Курс по професия 811030 Камериер
специалност 8110301 Хотелиерство - I СПК...
Курс по част от професия Козметик
модул „Масажи“...
Курс по професия 582010 Строителен техник
специалност 5820101 Строителство и...
Курс по професия 582010 Строителен техник,
специалност 5820104 Транспортно ст...
Курс по професия 522010 Електротехник,
специалност 5220109 Електрически инст...
Курс по професия
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мре...
Курс по професия
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мре...
Курс по професия 582030 Строител
специалност 5820302 Кофражи – II СПК...
Курс по професия 582030 Строител
специалност 5820312 Покриви - II СПК...

КУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА


• При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната, без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.


• Aко имате опит по специалността – ускорен курс на обучение в дистанционна форма.


• За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.


• Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса, както и превод и легализация за чужбина на издадените документи. 


• Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си:


          - дневна - с практика в реална работна среда;


          - дистанционна - ускорен курс на обучение, ако имате опит по специалността.